sk-spell::biblia-sk

QR kód stránky
Cieľom tejto stránky je umožniť šírenie slovenských prekladov Biblie v open-source programoch (Go Bible, CrossWire Bible Society…). Voľné šírenie slovenských prekladov v elektronickej forme nie je jednoduché, kvôli chýbajúcemu súhlasu vlastníkov autorských práv na preklad.Peter Michalíkovi sa podarilo získať súhlas na vytvorenie katolíckeho prekladu Biblie (Písmo Sväté). Preklad Starého Zákona pochádza z roku 1955. Preklad Nového Zákona je z roku 1986.V prípade, že viete o držiteľovi práv na slovenský preklad, ktorý by ho bol ochotný dať k dispozícii na voľné šírenie, tak ma kontaktuje na zdposter (zavináč) gmail (bodka) com.

licencia

Vlastníkom práv na preklad je Spolok svätého Vojtecha, ktorý dal súhlas Petrovi Michalíkovi na šírenie verzie prekladu pod nasledovnou licenciou (je v anglickom jazyku, keďže máme zámer ich použiť v medzinárodných projektoch):

Spolok Svätého Vojtecha, Trnava is owner of the publishing rights for texts of old testament and new testament in Slovak catholic translation. We grant permission for using this texts of Bible in computer viewing programms, internet online bibles and mobile devices, and publishing this installation files on the internet.

Podporované projekty

Go Bible

Projekt Go Bible je slobodná java aplikácia na prezeranie Biblie pre mobilné telefóny (podporuje J2ME MIDP 1.0 a MIDP 2.0).

Verzia 2.2.6 má tieto vlastnosti:

na stiahnutie
Go Bible Logo
Písmo Sväté (komplet) – Slovenský katolícky preklad Písmo Sväté – Nový zákon – Slovenský katolícky preklad
Písmo Sväté – Starý zákon 1 – Slovenský katolícky preklad Písmo Sväté – Starý zákon 2 – Slovenský katolícky preklad
inštalácia

Súbory je potrebná nahrať do mobilu (cez USB kábel, bluetooth, infraport, alebo stiahnuť z internetu priamo do mobilu) a mobilný telefón by sa mal ďalej postarať o inštaláciu (po kliknutí na súbor).

V súbore biblia.jar je celé Písmo Sväté. Niektoré telefóny nevedia prijať veľké súbory, preto boli vytvorené aj menšie súbory: Staryzakon1.jar (od Genezis po Jóba), Staryzakon2.jar (od Žalmov po 2. Machabejcov) a Novyzakon.jar.

Crosswire.orgThe SWORD Project

The SWORD Project je slobodná multiplatformová knižnica (v prípadne Windows verzie aj aplikácia) s otvoreným zdrojovým kódom. Vďaka tomu sú dostupné aplikácie, ktoré bez problémov fungujú v Linuxe, Mac OSX, ale aj MS Windows,. Exitujú aplikácie pre PDA a vo vývoji sú aj aplikácie pre iPhone — PocketSword a biblephone.

na stiahnutie

poznámky
The Sword Project Logo
Prvá verzia modulu bola vytvorená podľa dostupného KJV číslovania (keďže aktuálna verzia 1.5.11 projektu Sword podporuje iba toto číslovanie). Toto má za následok niekoľko problémov:
  • deuterokanonické knihy Starého zákona nie sú vôbec zaradené do modulu
  • deuterokanonické časti Starého zákona, ktoré sú súčasťou neapokryfných kníh (napr. Dan 3:31-100) sú zaradené do predchádzajúceho verša (t.j. Dan 3:30)
  • číslovanie KJV sa líši od číslovania použitom v Písme Svätom - Slovenskom katolíckom preklade (LXX). Napr. KJV používa pre Mal 3:19-24 číslovanie Mal 4:1-6. Pri vytvorení modulu boli verše z Mal 3:19-24 zaradené do Mal 3:18 (Mal 4:1-6 sú prázdne).
Uvedené problémy boli vyriešené v novších (>1.6.2) verziách knižnice SWORD, ktorá podporuje rôzne systémy číslovania (KJV, LXX, Leningrad...). Viliam Púčik vytvoril verziu 2.0 modulu, ktorá je založená na číslovaní Catholic2 a obsahuje aj deuterokánonické knihy a tento modul bol úspešne otestovaný v programoch Bibletime, Xiphos (Linux) a AndBible (Android).
inštalácia

Súbor dekomprimujte do inštalačného adresára knižnice Sword (napr. /usr/share/sword/ v linuxe, alebo c:\Program Files\CrossWire\The SWORD Project\ vo Windows). Niektoré programy (frontendy), ktoré pracujú nad knižnicou sword, podporujú inštaláciu modulov priamo zo svojho prostredia.

OpenSong

OpenSong je multiplatformový program s otvoreným zdrojovým kód, ktorý je k dispozícií zadarmo. Je určený na prezentovanie textov piesní, biblických textov a oznamov cez projektor. K dispozícií sú aj informácie v čestine.

na stiahnutie

Písmo Sväté – Slovenský katolícky preklad – OpenSong; xml verzia 20100523 (23.05.2010)

poznámky
opensong Logo

Program OpenSong nevie zobraziť korektne iné ako KJV číslovanie (t.j. napr. nezobrazí Mal 3:19-24 - očakáva že text bude ako Mal 4:1-6) a nezobrazuje deuterokanonické časti.

inštalácia

Súbor dekomprimujte do adresára OpenSong Scripture v adresárovej štruktúre (nainštalovaného) programu OpenSong (napr. c:\Program Files\OpenSong\OpenSong Scripture\)

mysword.info

mysword.info je asi najlepší program na štúdium Biblie pre Android zariadenia.

na stiahnutie

Písmo Sväté – Slovenský katolícky preklad – bez deuterokanonických kníh; verzia 1.0 (29.01.2012)

Písmo Sväté – Slovenský katolícky preklad – iba deuterokanonické knihy; verzia 1.0 (29.01.2012)

poznámky
mysword.info Logo

Program podporuje iba KJV číslovanie a preto nesprávne spracováva knihu Ester a 3. kap. Daniela (deuterokanonické časti). Deuterokanonické knihy sú ako samostatný modul.

Verzia 1.0 je konverziou The Word modulov. Obsahuje nadpisy a zvýraznené Ježišove slová.

mysword.info umožňuje stiahnutie Slovenského ekumenického prekladu (deuterokanonických častí). Modul neobsahuje nadpisy ani členenie na odseky.

inštalácia

Súbor dekomprimujte do štandardného adresára programu mysword.info (\mysword\)

e-Sword

e-Sword je program Ricka Mayersa s uzatvoreným zdrojovým kód, ktorý je k dispozícií zadarmo. Je určený iba pre platformu Windows. Podobnosť názvu program s projektom The SWORD Project je náhoda.

na stiahnutie

Písmo Sväté – Slovenský katolícky preklad – komplet pre e-sword; verzia 1 (27.04.2009)

poznámky
e-Sword Logo

Program e-Sword nesprávne spracováva knihu Ester a 3. kap. Daniela (deuterokanonické časti). Ostatné deuterokanonické časti sa zdajú byť v poriadku.

inštalácia

Súbor dekomprimujte do inštalačného adresára programu e-Sword (c:\Program Files\e-Sword\)

YouVersion

Písmo Sväté – Slovenský katolícky preklad bol zaradený do projektu YouVersion. Projekt umožňuje online prezeranie biblií. Zároveň má mobilné aplikácie pre najrošírenejšie mobilné platformy.

iné

Moduly pre nasledovné aplikácie robili iní ľudia, takže prípadné problémy je potrebné konzultovať priamo s autormi modulu:

zmeny

02.04.2017 Pridaná informácia o Slovenskom ekumenickom preklade pre mysword.info.

19.03.2017 Bola vydaná verzia 2.0 Sword modulu SvkPS: Písma Svätého – Slovenský katolícky preklad s podporou deuterokanonických kníh.

29.01.2012 Pridaná podpora pre mysword.info.

20.07.2011 Pridaná informácia o YouVersion.

23.05.2010 Pridané informácie o OpenSong a pridaná xml verzia „Svätého písma“ vhodná pre program OpenSong.

21.08.2009 Pridané informácie o ďalších aplikáciách s „Katolíckym prekladom Svätého písma“.

27.04.2009 Bola vydaná prvá verzia Sword modulu SvkPS: Písma Svätého – Slovenský katolícky preklad. Modul je zatiaľ podľa KJV číslovania (čo o.i. znamená, že bez deuterokanonických kníh Starého zákona).

Bola vydaná prvá verzia e-Sword biblie – e-sword_SvkPS: Písma Svätého – Slovenský katolícky preklad.

17.03.2009 Aktualizácia súborov (okrem Novyzakonazalmy.jar) na verziu 5 (v.5). Boli opravené chyby v číslovaní niektorých veršov, doplnené chýbajúce verše a počítačové úvodzovky (") boli zmenené na slovenské („“).

09.02.2009 Úvodné vytvorenie stránky. QR kódy boli vytvorené pomocou generátora na stránke winksite.com.

Prípadné chyby v textoch nahlasujte na zdposter (zavináč) gmail (bodka) com.