On line slobodné slovníky

označených termínov: 230 stránka 11 z 12
seriously
prísl. vážne
Posledná úprava: 24 December 2008
seriousness
podst. vážnosť
Posledná úprava: 13 Január 2012
serotonin
biol. sérotonín
Posledná úprava: 20 Február 2022
serpent
podst. had
Posledná úprava: 8 Júl 2008
served
 1. sl. slúžil, obslúžil
 2. príd. podávaný
   
  „served at the same time as the main dish“ = „podávaný v tom istom čase ako hlavné jedlo“
Posledná úprava: 2 September 2010
serviceable
príd. funčkný, použiteľný, prevádzkyschopný
Posledná úprava: 15 September 2022
servitude
 1. podst. poddanstvo
 2. právo vecné bremeno
Posledná úprava: 3 Marec 2010
sesame
podst. sézam
Posledná úprava: 3 Marec 2009
set a trap for
-- pripraviť pascu
Pozrite tiež: deceive
Posledná úprava: 1 November 2020
set apart
sl. oddeliť, odlíšiť
Posledná úprava: 3 Január 2010
set out
sl. stanoviť, uviesť
Posledná úprava: 2 December 2022
set-up
 1. ['se'tʌp]
  podst. zostava
 2. podst. podvod
Posledná úprava: 13 Máj 2023
setback
 1. podst. neúspech, prekážka
 2. podst. zdržanie, krok spať
Posledná úprava: 21 Júl 2015
settle
sl. vyriešiť
Posledná úprava: 20 December 2009
settle down
sl. usadiť sa
Posledná úprava: 25 Marec 2010
settled
 1. príd. usadený, ustálený
 2. príd. vyrovnaný
Posledná úprava: 6 Marec 2009
settlement
podst. dohoda
Posledná úprava: 20 November 2009
settler
podst. osadník
Posledná úprava: 7 November 2009
seventeen
čísl. sedemnásť
Posledná úprava: 27 December 2008
Seventh-day Adventist Church
náb. Cirkev adventistov siedmeho dňa
Posledná úprava: 1 November 2020
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12