On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
U UG UK UL UM UN UP UR US UT UZ UB UY
označených termínov: 293 stránka 12 z 15
unleashed
príd. rozpútaný; sl. rozpútal
Posledná úprava: 14 November 2020
unleaven
príd. nekvasený
Posledná úprava: 14 Apríl 2015
unleavened
príd. nekvasený
Posledná úprava: 26 Január 2009
unlikeliest
príd. najnepravdepodobnejší
Posledná úprava: 31 Október 2020
unlikely
príd. nepravdepodobný
Posledná úprava: 25 December 2014
unload
  1. sl. vyložiť
  2. sl. zbaviť sa
Posledná úprava: 18 Január 2013
unmanageable
príd. nezvládnuteľný
Posledná úprava: 27 Marec 2012
unmanly
príd. nemužný, nemužský
Posledná úprava: 6 Máj 2014
unmanned
  1. príd. bez ľudí, bez prítomnosti človeka
  2. príd. nepilotovaný
Posledná úprava: 30 Október 2014
unmarried
príd. neženatý, slobodný, nevydatá, slobodná
Posledná úprava: 14 Marec 2009
unmerited
príd. nezaslúžený
Antonymum: merited
Posledná úprava: 17 November 2015
unmistakable
príd. neklamný, zreteľný
Posledná úprava: 10 August 2015
unmodified
príd. neupravený, nemodifikovaný
Posledná úprava: 15 September 2008
unnecessary
podst. nie nevyhnutný, nepotrebný, zbytočný
Posledná úprava: 20 September 2008
unnoticed
  1. príd. nepovšimnutý, prehliadaný
  2. príd. nepozorovaný, nenápadný
Posledná úprava: 3 Máj 2012
unobstructed
príd. čístý, priechodný, bez prekážok
Posledná úprava: 26 November 2012
unofficial
príd. neoficiálny
Posledná úprava: 22 Marec 2013
unopposed
  1. príd. bez odporu
  2. podst.
Posledná úprava: 10 Júl 2015
unordered
príd. neusporiadaný
Posledná úprava: 8 November 2020
unorganized
príd. neorganizovaný
Posledná úprava: 1 November 2009
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12