On line slobodné slovníky

označených termínov: 416 stránka 15 z 21
uniqueness
podst. jedinečnosť
Posledná úprava: 6 Apríl 2022
unison
prísl. unisono, jednohlasne, rovnako, jednomyseľne
Posledná úprava: 7 Jún 2015
unitary
príd. jednotný
Posledná úprava: 17 November 2020
universalist
podst. univerzalista; náb. osoba veriaca že všetci ľudia budú spasení
Posledná úprava: 21 August 2022
universally
prísl. všeobecne, univerzálne
Posledná úprava: 22 Október 2008
unjustly
prísl. nespravodlivo
Posledná úprava: 11 September 2022
unlawful
príd. nedovolený, zakázaný, ilegálny
Synonymum: illegal
Posledná úprava: 1 Február 2011
unlawfully
prísl. nezákonne
Posledná úprava: 10 Jún 2015
unlearned
['ʌnl'ɜːrn]
príd. neučený
Posledná úprava: 16 December 2022
unleash
sl. rozpútať, uvoľniť, vypustiť
Posledná úprava: 23 Jún 2015
unleashed
príd. rozpútaný; sl. rozpútal
Posledná úprava: 14 November 2020
unleaven
príd. nekvasený
Posledná úprava: 14 Apríl 2015
unleavened
príd. nekvasený
Posledná úprava: 26 Január 2009
unlettered
[ʌnˈletəd]
príd. nevzdelaný, negramotný, nechopný čítať
Synonymum: illiterate
Posledná úprava: 16 December 2022
unlikeliest
príd. najnepravdepodobnejší
Posledná úprava: 31 Október 2020
unlikely
príd. nepravdepodobný
Posledná úprava: 25 December 2014
unlived
[ʌn'laıvd]
príd. neprežitý, nezažitý
Posledná úprava: 4 Január 2023
unload
  1. sl. vyložiť
  2. sl. zbaviť sa
Posledná úprava: 18 Január 2013
unmanageable
príd. nezvládnuteľný
Posledná úprava: 27 Marec 2012
unmanly
príd. nemužný, nemužský
Posledná úprava: 6 Máj 2014
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12