On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
U UG UK UL UM UN UP UR US UT UZ UB UY
označených termínov: 430 stránka 18 z 22
unprotected
['ʌnprə'tektıd]
príd. nechránený
Posledná úprava: 21 December 2022
unquantifiable
[ən'kwɔntı'faıebəl]
príd. nemerateľný, nekvantifikovateľný
Posledná úprava: 18 Január 2022
unquenchable
príd. nenaplnený, nenaplniteľný
 
„unquenchable desire“ = „nenaplnená túžba“
Posledná úprava: 28 December 2008
unquestionably
prísl. nepochybne, bezpochybny, prirodzene, nesporne
Posledná úprava: 20 August 2022
unquestioning
príd. nepochybný, nespochybniteľný
Posledná úprava: 14 November 2020
unquiet
[ʌnˈkwaɪət]
príd. nepokojný, znepokojený
Posledná úprava: 5 August 2023
unravel
sl. odhaliť, rozlúštiť, vyriešiť
Posledná úprava: 18 Február 2015
unravelling
[ənˈrævlıŋ]
príd. nerozmotateľným, nedajúci sa rozpliesť
Posledná úprava: 12 August 2023
unreached
príd. nezasiahnutý
Posledná úprava: 26 December 2014
unrealistic
príd. nereálny, nerealistický, nezhodujúci sa s realitou
Posledná úprava: 2 December 2022
unrealized
príd. nerealizovaný, nevyužitý
Posledná úprava: 3 November 2015
unreasonable
príd. nerozumný, nezmyselný
Antonymum: reasonable
Posledná úprava: 9 Október 2010
unreasonably
prísl. neprimerane, nerozumne
Posledná úprava: 24 Október 2022
unrecognized
príd. nerozpoznaný
Posledná úprava: 1 Január 2009
unrelenting
príd. neľútostný, nemilosrdný
Posledná úprava: 25 December 2014
unreliable
príd. dôveryhodný
Antonymum: reliable
Posledná úprava: 31 Október 2008
unremarkable
[ənrı'mɑ:kəbəl]
príd. nenápadný, bežný
Posledná úprava: 16 December 2022
unrepentant
príd. nekajúci sa, nerobiaci pokánie, neľutujúci
Antonymum: repentant
Posledná úprava: 11 Máj 2015
unreplicable
príd. nereprikovateľný, nenapodobiteľný
Posledná úprava: 17 Január 2022
unreported
príd. neohlásený, nereportovaný
Posledná úprava: 8 December 2012
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12