On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P PA PE PH PI PL PM PO PR PS PU PY P. PN
označených termínov: 1.158 stránka 53 z 58
profess
sl. vyhlásiť, tvrdiť, prehlásiť, vyznať
Posledná úprava: 6 Máj 2015
professing
príd. vyhlasujúci, vyznávajúci
Posledná úprava: 6 Máj 2015
professional
podst. odborník, profesionál
Posledná úprava: 4 Júl 2008
professionally
prísl. profesionálne
Posledná úprava: 22 November 2009
proficient
príd. zdatný
Posledná úprava: 20 Marec 2012
profit margin
ekon. marža
rozdiel medzi predajnou a nákupnou/výrobnou cenou
Posledná úprava: 15 Máj 2014
profitability
podst. ziskovosť
Posledná úprava: 9 Jún 2011
profligacy
príd. márnotratný
Posledná úprava: 18 Máj 2017
profligate
príd. mrhajúci
Posledná úprava: 29 November 2016
profound
príd. hlboký
Posledná úprava: 14 December 2012
profoundly
prísl. hlboko
Posledná úprava: 10 August 2015
prognostic
príd. prognostický, predpovedný
Posledná úprava: 17 Február 2015
program
  1. podst. program; sl. programovať
  2. príd.
Posledná úprava: 30 Jún 2009
programme
podst. program
sled udalostí
Posledná úprava: 18 November 2012
programmed
  1. príd. naprogramovaný; sl. naprogramoval
  2. príd.
Posledná úprava: 30 Jún 2009
progressively
prísl. postupne
Posledná úprava: 1 Marec 2015
prohibit
sl. zakázať, nepovoliť
Synonymum: forbid
Posledná úprava: 1 Jún 2009
projector
podst. projektor
zariadenie na premietanie
Posledná úprava: 2 Január 2011
proliferation
podst. šírenie
Posledná úprava: 30 November 2017
prolog
podst. úvod, prológ, predhovor
Antonymum: epilogue
Posledná úprava: 9 December 2012
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12