On line slobodné slovníky

označených termínov: 118 stránka 6 z 6
herald
podst. herold, hlásnik, hlásateľ
Posledná úprava: 7 December 2008
herd
podst. stádo
Posledná úprava: 22 November 2009
heredity
podst. dedičnosť
Posledná úprava: 20 Február 2022
herein
prísl. tu (v tomto dokumente, texte…)
Posledná úprava: 20 Júl 2009
hereof
prísl. tohoto, tohto
Posledná úprava: 20 Júl 2009
heretic
podst. heretik, falošný učiteľ
Posledná úprava: 15 November 2020
hermit
podst. pustovník
Posledná úprava: 1 November 2015
hero
podst. hrdina
Posledná úprava: 28 Jún 2009
heroes
['hıərəuz]
mn. č. hrdinovia
Pozrite tiež: hero
Posledná úprava: 7 December 2014
heroin
podst. heroín
Posledná úprava: 7 Júl 2009
heroine
['herəuən]
podst. hrdinka
Posledná úprava: 18 Január 2022
herring
podst. haring
nasolený sleď
Posledná úprava: 14 Marec 2009
hers
zám. jej
Posledná úprava: 4 Január 2013
herself
zám. sama sebe
Posledná úprava: 4 August 2008
heterogeneous
príd. hetoregénny, rôznorodý, rôzny
Synonymum: diverse
Antonymum: homogeneous
Posledná úprava: 23 Júl 2008
heterosexual
príd. heterosexuálny
Posledná úprava: 4 Jún 2015
heuristic
príd. heuristický
metóda riešenia problémov na základe historických skúseností
Posledná úprava: 18 November 2008
hey
cit. hej
Posledná úprava: 4 August 2008
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12