On line slobodné slovníky

označených termínov: 395 stránka 14 z 20
uninhibited
príd. nezastaviteľný
Posledná úprava: 21 Marec 2015
unintended
príd. nepredvídaný, nezamýšľaný, neočakávaný
Posledná úprava: 5 Máj 2015
unintentional
príd. neumýselný
Posledná úprava: 15 September 2008
uninterrupted
príd. neprerušený
Posledná úprava: 1 November 2015
uninvited
príd. nepozvaný
Posledná úprava: 18 Jún 2022
unionize
sl. organovať do odborov, vytvárať odbory
Posledná úprava: 17 Júl 2011
uniqueness
podst. jedinečnosť
Posledná úprava: 6 Apríl 2022
unison
prísl. unisono, jednohlasne, rovnako, jednomyseľne
Posledná úprava: 7 Jún 2015
unitary
príd. jednotný
Posledná úprava: 17 November 2020
universalist
podst. univerzalista; náb. osoba veriaca že všetci ľudia budú spasení
Posledná úprava: 21 August 2022
universally
prísl. všeobecne, univerzálne
Posledná úprava: 22 Október 2008
unjustly
prísl. nespravodlivo
Posledná úprava: 11 September 2022
unlawful
príd. nedovolený, zakázaný, ilegálny
Synonymum: illegal
Posledná úprava: 1 Február 2011
unlawfully
prísl. nezákonne
Posledná úprava: 10 Jún 2015
unlearned
['ʌnl'ɜːrn]
príd. neučený
Posledná úprava: 16 December 2022
unleash
sl. rozpútať, uvoľniť, vypustiť
Posledná úprava: 23 Jún 2015
unleashed
príd. rozpútaný; sl. rozpútal
Posledná úprava: 14 November 2020
unleaven
príd. nekvasený
Posledná úprava: 14 Apríl 2015
unleavened
príd. nekvasený
Posledná úprava: 26 Január 2009
unlettered
[ʌnˈletəd]
príd. nevzdelaný, negramotný, nechopný čítať
Synonymum: illiterate
Posledná úprava: 16 December 2022
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12