On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
U UG UK UL UM UN UP UR US UT UZ UB UY
označených termínov: 430 stránka 15 z 22
uninformed
príd. neinformovaný
Posledná úprava: 29 November 2022
uninhibited
príd. nezastaviteľný
Posledná úprava: 21 Marec 2015
unintended
príd. nepredvídaný, nezamýšľaný, neočakávaný
Posledná úprava: 5 Máj 2015
unintentional
príd. neumýselný
Posledná úprava: 15 September 2008
uninterrupted
príd. neprerušený
Posledná úprava: 1 November 2015
unintuitive
[ən'ın'tu:ətıv]
príd. neintuitívny
Posledná úprava: 15 Júl 2023
uninvert
[ən'ɪnv'ɜːrt]
sl. odinvertovať, zvrátiť
Posledná úprava: 7 December 2023
uninvited
príd. nepozvaný
Posledná úprava: 18 Jún 2022
unionize
sl. organovať do odborov, vytvárať odbory
Posledná úprava: 17 Júl 2011
uniqueness
podst. jedinečnosť
Posledná úprava: 6 Apríl 2022
unison
prísl. unisono, jednohlasne, rovnako, jednomyseľne
Posledná úprava: 7 Jún 2015
unitary
príd. jednotný
Posledná úprava: 17 November 2020
unite
['ju:'naıt]
sl. spojiť, spájať, zjednotiť
Posledná úprava: 14 Január 2024
universalist
podst. univerzalista; náb. osoba veriaca že všetci ľudia budú spasení
Posledná úprava: 21 August 2022
universally
prísl. všeobecne, univerzálne
Posledná úprava: 22 Október 2008
unjustly
prísl. nespravodlivo
Posledná úprava: 11 September 2022
unlawful
príd. nedovolený, zakázaný, ilegálny
Synonymum: illegal
Posledná úprava: 1 Február 2011
unlawfully
prísl. nezákonne
Posledná úprava: 10 Jún 2015
unlearned
['ʌnl'ɜːrn]
príd. neučený
Posledná úprava: 16 December 2022
unleash
sl. rozpútať, uvoľniť, vypustiť
Posledná úprava: 23 Jún 2015
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12