On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
U UG UK UL UM UN UP UR US UT UZ UB UY
označených termínov: 430 stránka 16 z 22
unleashed
príd. rozpútaný; sl. rozpútal
Posledná úprava: 14 November 2020
unleaven
príd. nekvasený
Posledná úprava: 14 Apríl 2015
unleavened
príd. nekvasený
Posledná úprava: 26 Január 2009
unlettered
[ʌnˈletəd]
príd. nevzdelaný, negramotný, nechopný čítať
Synonymum: illiterate
Posledná úprava: 16 December 2022
unlikeliest
príd. najnepravdepodobnejší
Posledná úprava: 31 Október 2020
unlikely
príd. nepravdepodobný
Posledná úprava: 25 December 2014
unlived
[ʌn'laıvd]
príd. neprežitý, nezažitý
Posledná úprava: 4 Január 2023
unload
  1. sl. vyložiť
  2. sl. zbaviť sa
Posledná úprava: 18 Január 2013
unmanageable
príd. nezvládnuteľný
Posledná úprava: 27 Marec 2012
unmanly
príd. nemužný, nemužský
Posledná úprava: 6 Máj 2014
unmanned
  1. príd. bez ľudí, bez prítomnosti človeka
  2. príd. nepilotovaný
Posledná úprava: 30 Október 2014
unmanufactured
['ʌn'mænjə'fæktʃəd]
príd. nevyrobený
Posledná úprava: 25 Január 2023
unmarried
príd. neženatý, slobodný, nevydatá, slobodná
Posledná úprava: 14 Marec 2009
unmatched
príd. bez páru, samostatný
Posledná úprava: 18 Jún 2022
unmerited
príd. nezaslúžený
Antonymum: merited
Posledná úprava: 17 November 2015
unmistakable
príd. neklamný, zreteľný
Posledná úprava: 10 August 2015
unmitigated
príd. strašný, obrovský, úplný, veľký
Posledná úprava: 5 December 2022
unmodified
príd. neupravený, nemodifikovaný
Posledná úprava: 15 September 2008
unmoved
[unmoved]
príd. nepohnutý
Posledná úprava: 20 December 2022
unnatural
[ən'nætʃərəl]
príd. neprirodzený
Posledná úprava: 18 Január 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12