On line slobodné slovníky

označených termínov: 577 stránka 18 z 29
heap up
sl. napĺňať, nakopiť
Posledná úprava: 22 Január 2013
hearing
podst. vypočutie
Posledná úprava: 1 November 2020
hearing aid
podst. načúvací prístroj
Posledná úprava: 1 November 2020
hearing loss
med. strata sluchu
Posledná úprava: 10 Apríl 2022
hearken
sl. načúvať
Posledná úprava: 17 Február 2015
hears
sl. počúva
Posledná úprava: 30 November 2020
hearsay
  1. podst. nepriamy dôkaz, z počutia, klebeta
  2. podst.
Posledná úprava: 14 Máj 2022
heartbeat
podst. tlkot srdca
Posledná úprava: 18 November 2012
heartfelt
príd. srdečný
Posledná úprava: 17 Júl 2011
heartland
podst. centrum, stred, najdôležitejšia oblasť
Posledná úprava: 30 December 2011
heat
podst. teplo, horúčava; sl. kúriť
Posledná úprava: 15 September 2008
heater
podst. ohrievač
Posledná úprava: 26 November 2015
heavens
mn. č. nebesia
Posledná úprava: 4 Január 2013
heavier
príd.  
ťažší
Posledná úprava: 20 Jún 2008
heaviest
príd.  
najťahší
Posledná úprava: 20 Jún 2008
heavily
prísl. ťažko
Posledná úprava: 30 December 2011
heaviness
podst. ťažkosť, tiaha
Posledná úprava: 14 September 2015
heavy
príd.  
ťažký
Posledná úprava: 20 Jún 2008
Hebraism
[ˈhiːbreɪz(ə)m]
podst. judaizmus, hebraizmus
jazykový prvok prevzatý z hebrejčiny
Posledná úprava: 24 Október 2023
hectoring
['hektərıŋ]
príd. zastrašujúci
Posledná úprava: 4 Január 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12