On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
HA HE HI HO HU HY
označených termínov: 616 stránka 25 z 31
homeless
príd. bez domu, bezdomovecký; podst. bezdomovec
Posledná úprava: 30 November 2020
homelessness
podst. bezdomovectvo
Posledná úprava: 14 Október 2012
homeowner
['həu'məunə]
podst. vlastník domu
Posledná úprava: 9 September 2023
homework
podst. domáca úloha
Posledná úprava: 17 Júl 2011
homiletical
[hɒmɪˈlɛtɪkəl]
náb. homiletický, súvisiaci s náukou o kazateľstve
Posledná úprava: 1 Marec 2024
homogeneous
príd. homogénny, rovnorodý
Antonymum: heterogeneous
Posledná úprava: 23 Júl 2008
homomorphic
['həuməuˈmɔːfɪk]
príd. homomorfný, rovnakotvárny
Posledná úprava: 2 Máj 2024
homophobic
[h'ɒməf'oʊbɪk]
príd. homofóbny, majúci nepriateľský postoj k homosexualite
Posledná úprava: 18 Január 2024
homosexual
podst. homosexuál; príd. homosexuálny
Posledná úprava: 22 November 2020
homosexuality
podst. homosexualita
Posledná úprava: 30 November 2020
honed
príd. vypracovaný, vycibrený, vybrúsený
Posledná úprava: 14 Máj 2022
honest
príd. čestný
Posledná úprava: 7 Júl 2009
honestly
prísl. čestne, podľa práva, správne
Posledná úprava: 26 Október 2015
honesty
podst. čestnosť
Posledná úprava: 21 Marec 2013
honey
podst. med
Posledná úprava: 20 Marec 2009
honeycomb
podst. plást
Posledná úprava: 19 Január 2010
honing
príd. brúsiaci, tvarujúci, zdokonaľujúci, cibriaci, vypracujúci
Posledná úprava: 11 December 2021
honorable
príd. úctivý, čestný
Posledná úprava: 9 Júl 2015
honored
príd. poctený, uctený; sl. poctil, uctil
Posledná úprava: 31 December 2012
hood
  1. podst. kapota
  2. podst. kapucňa
Posledná úprava: 27 Marec 2012
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12