On line slobodné slovníky

označených termínov: 820 stránka 35 z 41
traffic
podst. premávka
Posledná úprava: 12 Júl 2009
trafficker
['træfıkə]
podst. díler, priekupník
Posledná úprava: 13 December 2022
trafficking
podst. nelegálne obchodovanie
Posledná úprava: 23 August 2009
tragedy
podst. tragédia, dráma, nešťastie
Posledná úprava: 23 Marec 2013
tragic
['trædʒık]
príd. tragický
Posledná úprava: 4 Máj 2023
tragically
prísl. tragicky
Posledná úprava: 19 Máj 2015
trailing
  1. ['treılıŋ]
    príd. vlečený, vlečúci sa, ťahaný, zaostávajúci
  2. príd. koncový
Posledná úprava: 8 September 2023
trainer
podst. tréner
Posledná úprava: 28 November 2022
trait
podst. črta
Posledná úprava: 22 November 2008
traitor
podst. zradca
Posledná úprava: 4 September 2012
trajectory
[trəˈdʒektərı]
podst. trajektória, dráha, krivka
Posledná úprava: 24 September 2023
tram
podst. električka
Posledná úprava: 9 Február 2011
trampoline
podst. trampolína
Posledná úprava: 25 Máj 2012
tranquil
['træŋkwəl]
príd. pokojný, mierny, príjemný
Posledná úprava: 25 Január 2023
tranquility
podst. pokoj
Posledná úprava: 8 Jún 2022
transactional
[træn'zækʃənəl]
príd. transakčným týkajúci sa transakcie
Posledná úprava: 23 September 2023
transcend
sl. presahovať, prekonávať, prekračovať
Posledná úprava: 28 Apríl 2015
transcendence
podst. nadzmyslovosť, transcendentnosť
Posledná úprava: 15 Apríl 2015
transcendent
príd. transcendentálny, nadprirodzený, nadpozemský
Posledná úprava: 10 Júl 2015
transcript
podst. prepis
Posledná úprava: 1 November 2020
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12