On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
T TA TE TH TI TO TR TS TU TV TW TY TZ
označených termínov: 860 stránka 37 z 43
tranquil
['træŋkwəl]
príd. pokojný, mierny, príjemný
Posledná úprava: 25 Január 2023
tranquility
podst. pokoj
Posledná úprava: 8 Jún 2022
trans
[trænz]
predp. trans, naprieč, cez
Posledná úprava: 6 Január 2024
trans-identifying
[trænz'aı'dentə'faııŋ]
príd. trans-indetifikujúci sa
Posledná úprava: 14 December 2023
transactional
[træn'zækʃənəl]
príd. transakčným týkajúci sa transakcie
Posledná úprava: 23 September 2023
transatlantic
['trænzət'læntık]
príd. transatlantický
Posledná úprava: 2 December 2023
transcend
sl. presahovať, prekonávať, prekračovať
Posledná úprava: 28 Apríl 2015
transcendence
podst. nadzmyslovosť, transcendentnosť
Posledná úprava: 15 Apríl 2015
transcendent
príd. transcendentálny, nadprirodzený, nadpozemský
Posledná úprava: 10 Júl 2015
transcript
podst. prepis
Posledná úprava: 1 November 2020
transcription
podst. prepis, zápis
textový záznam reči, rozhovoru; alebo proces záznamu reči do textovej formy
Posledná úprava: 23 Január 2009
transfer
[trænzˈfɜː]
podst. transfér, presun, prevod; sl. transferovať, presúvať, presunúť
Zdroj: výslovnosť: en.wiktionary.org
Posledná úprava: 16 Október 2010
transferred
príd. prenesený
Posledná úprava: 16 Október 2010
transformational
príd. transformačný, pretvárajúci
Posledná úprava: 18 Január 2012
transformed
sl. transformoval, pretvoril; príd. transformovaný, pretvorený
Posledná úprava: 31 Október 2020
transformer
podst. transformátor
Posledná úprava: 17 September 2022
transgender
podst. osoba so zmeneným pohlavím; príd. transrodový
Posledná úprava: 17 September 2022
transgenderism
[trænz'dʒendəızəm]
podst. transdžendrizmus
Posledná úprava: 23 Január 2024
transgress
sl. vybočovať, porušovať, prestupovať
Posledná úprava: 9 Júl 2015
transit
  1. podst. tranzit, prechod
  2. podst. preprava
Posledná úprava: 26 December 2013
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12