On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
P PA PE PH PI PL PM PO PR PS PU PY P. PN
označených termínov: 1.427 stránka 63 z 72
professionalism
[prə'feʃənə'lızəm]
podst. profesionálnosť
Posledná úprava: 18 Január 2024
professionalization
podst. profesionalizácia
Posledná úprava: 28 August 2022
professionalize
sl. sprofesionalizovať
Posledná úprava: 28 August 2022
professionalized
príd. sprofesionalizovaný; sl. sprofesionalizoval
Posledná úprava: 28 August 2022
professionally
prísl. profesionálne
Posledná úprava: 22 November 2009
professorial
['prəufə'sɔ:rıəl]
príd. profesorský
Posledná úprava: 21 December 2022
proficiency
[prə'fıʃənsı]
podst. schopnosť, spôsobilosť
Posledná úprava: 26 November 2023
proficient
príd. zdatný
Posledná úprava: 20 Marec 2012
profit margin
ekon. marža
rozdiel medzi predajnou a nákupnou/výrobnou cenou
Posledná úprava: 15 Máj 2014
profitability
podst. ziskovosť
Posledná úprava: 9 Jún 2011
profound
príd. hlboký
Posledná úprava: 14 December 2012
profoundly
prísl. hlboko
Posledná úprava: 10 August 2015
profusion
podst. hojnosť
Posledná úprava: 6 Apríl 2022
prognostic
príd. prognostický, predpovedný
Posledná úprava: 17 Február 2015
program
  1. podst. program; sl. programovať
  2. príd.
Posledná úprava: 30 Jún 2009
programmatic
['prɔgrə'mætık]
príd. programový
Posledná úprava: 8 Október 2023
programmatically
['prɔgrə'mætıklı]
prísl. programovo
Posledná úprava: 8 Október 2023
programme
podst. program
sled udalostí
Posledná úprava: 18 November 2012
programmed
  1. príd. naprogramovaný; sl. naprogramoval
  2. príd.
Posledná úprava: 30 Jún 2009
progression 
[prəg'reʃən]
podst. postup, napredovanie, progress
Posledná úprava: 21 December 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12