On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
P PA PE PH PI PL PM PO PR PS PU PY P. PN
označených termínov: 1.427 stránka 64 z 72
progressively
prísl. postupne
Posledná úprava: 1 Marec 2015
prohibit
sl. zakázať, nepovoliť
Synonymum: forbid
Posledná úprava: 1 Jún 2009
prohibited
sl. zakázal; príd. zakázaný
Posledná úprava: 5 November 2020
prohibition
['prəuə'bıʃən]
podst. zákaz
Posledná úprava: 14 December 2022
projection
  1. [prə'dʒekʃən]
    podst. projekcia, predpoklad, výhľad, prognóza
  2. podst. premietanie
Posledná úprava: 3 Január 2024
projector
podst. projektor
zariadenie na premietanie
Posledná úprava: 2 Január 2011
proliferation
['prəulıfə'reıʃən]
podst. šírenie, bujnenie
Posledná úprava: 2 December 2023
prolific
príd. plodný, bohatý, početný
Posledná úprava: 24 Október 2022
prolog
podst. úvod, prológ, predhovor
Antonymum: epilogue
Posledná úprava: 9 December 2012
prologue
podst. prológ, úvod, predhovor, predslov
Antonymum: epilogue
Posledná úprava: 14 Január 2012
prolong
sl. prolongovať, predĺžiť
Posledná úprava: 23 Marec 2013
prolongation
podst. predĺženie, prolongácia
Posledná úprava: 3 Marec 2009
prolonged
príd. predĺžený, prolongovaný, dlhšie trvajúci
Posledná úprava: 2 December 2009
prominence
podst. popredie, významnosť
Posledná úprava: 4 Jún 2015
promiscuity
podst. promiskuita
Posledná úprava: 9 Júl 2015
promising
['prɔməsıŋ]
príd. sľubný, nádejný, prespektívny
Posledná úprava: 2 Február 2024
promote
  1. sl. propagovať
  2. sl. povýšíť
    dať niekomu lepšiu pracovnú pozíciu
Posledná úprava: 8 September 2008
promoting
príd. propagujúci, podporujúci
Posledná úprava: 23 September 2011
promotion
  1. podst. propagácia
  2. podst. povýšenie
Posledná úprava: 15 Máj 2014
promotional
príd. propagačný
Posledná úprava: 22 December 2010
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12