On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
P PA PE PH PI PL PM PO PR PS PU PY P. PN
označených termínov: 1.484 stránka 65 z 75
producer
  1. podst. producent
  2. podst. výrobca
Posledná úprava: 17 Jún 2009
producers
mn. č. producenti
Posledná úprava: 17 November 2020
producing
príd. produkujúci, vyrábajúci, tvoriaci
Posledná úprava: 22 November 2020
profane
  1. podst. zneucťovať, zneuctiť, znesvätiť; príd. zneuctený, znesvätený
  2. príd. svetácky
Posledná úprava: 31 December 2012
profess
sl. vyhlásiť, tvrdiť, prehlásiť, vyznať
Posledná úprava: 6 Máj 2015
professed
[prə'fest]
sl. tvrdil, vyznával, vyhlasoval
Posledná úprava: 22 Január 2024
professing
príd. vyhlasujúci, vyznávajúci
Posledná úprava: 6 Máj 2015
professional
podst. odborník, profesionál
Posledná úprava: 4 Júl 2008
professionalism
[prə'feʃənə'lızəm]
podst. profesionálnosť
Posledná úprava: 18 Január 2024
professionalization
podst. profesionalizácia
Posledná úprava: 28 August 2022
professionalize
sl. sprofesionalizovať
Posledná úprava: 28 August 2022
professionalized
príd. sprofesionalizovaný; sl. sprofesionalizoval
Posledná úprava: 28 August 2022
professionally
prísl. profesionálne
Posledná úprava: 22 November 2009
professorial
['prəufə'sɔ:rıəl]
príd. profesorský
Posledná úprava: 21 December 2022
proficiency
[prə'fıʃənsı]
podst. schopnosť, spôsobilosť
Posledná úprava: 26 November 2023
proficient
príd. zdatný
Posledná úprava: 20 Marec 2012
profit margin
ekon. marža
rozdiel medzi predajnou a nákupnou/výrobnou cenou
Posledná úprava: 15 Máj 2014
profitability
podst. ziskovosť
Posledná úprava: 9 Jún 2011
profound
príd. hlboký
Posledná úprava: 14 December 2012
profoundly
prísl. hlboko
Posledná úprava: 10 August 2015
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12