On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
L LA LE LI LJ LO LU LY
označených termínov: 133 stránka 7 z 7
lethargy
podst. letargia
Synonymum: inertia
Posledná úprava: 21 December 2009
letting
  1. ['letıŋ]
    podst. povoľovanie; príd. povoľujúci
  2. podst. prenájom
Posledná úprava: 25 Apríl 2024
level place
podst.  
rovina
Posledná úprava: 8 Jún 2008
leveled
['levəld]
sl. vyrovnal, zrovnal so zemou
Posledná úprava: 9 December 2022
leverage
[ˈlevərıdʒ]
podst. páka; príd. pákový; sl. mať vplyv, vyvážiť, využiť
Posledná úprava: 1 September 2023
leveraged
  1. [ˈli:vərıdʒd]
    príd. vyvážený, s pákový efektom
  2. príd. umožnený, využitý; sl. umožnil, využil
Posledná úprava: 9 November 2023
leveraging
podst. využívanie, využitie
Posledná úprava: 27 Február 2022
Levi
podst. Lévi
rod v Biblií
Posledná úprava: 31 December 2012
levied
príd. vyrubený, uvalený
Posledná úprava: 26 August 2011
levy
['levı]
podst. odvod, daň; sl. vyberať odvod
Posledná úprava: 3 December 2023
lewd
príd. obscénny, oplzlý
Posledná úprava: 16 Apríl 2022
lexical
príd. lexikálny, lingvistický, slovný, slovníkový
Posledná úprava: 11 Apríl 2010
lexicography
[l'eksɪk'ɒgrəfi]
jaz. lexikografia, slovnikárstvo
Posledná úprava: 13 Január 2024
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12