On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
C CA CC CD CE CH CI CL CM CO CP CR CU CV CY CZ
označených termínov: 1.745 stránka 70 z 88
consensus
podst. konsenzus, zhodný názor, jednota
Posledná úprava: 14 December 2012
consent
podst. súhlas
Posledná úprava: 5 November 2020
consequences
mn. č. dôsledky, následky
Posledná úprava: 17 November 2020
consequent
príd. následný, nasledujúci
Posledná úprava: 17 Máj 2013
consequential
['kɔnsək'wentʃəl]
príd. následný, nadväzujúci
Posledná úprava: 2 November 2023
consequently
prísl. ako dôsledok toho, v dôsledku toho, z toho dôvodu
Posledná úprava: 25 September 2008
conservation
['kɔnsə'veıʃən]
podst. konzervácia, zachovanie, ochrana
Posledná úprava: 11 Apríl 2023
conserve
[kən'sə:v]
sl. zachovať, konzerovať
Posledná úprava: 24 Február 2023
conserved
príd. zachovaný, konzervovaný
Posledná úprava: 26 Jún 2022
consider
  1. sl. považovať
  2. sl. skúmať, zvažovať, zvážiť
Posledná úprava: 27 Júl 2010
considerable
príd. významný, veľký, mnohý
Posledná úprava: 30 December 2011
considerably
prísl. značne, výrazne, oveľa
Posledná úprava: 9 Júl 2022
considerate
príd. ohľaduplný
Posledná úprava: 19 September 2010
consideration
podst. úvaha
Posledná úprava: 9 Apríl 2010
considering
príd. zvažujúci; prísl. zvažujúc
Posledná úprava: 4 December 2008
consign
sl. zaslať, odoslať, poslať, odovzdať
Posledná úprava: 8 November 2022
consistency
podst. konzistencia, súdržnosť, pevnosť, hutnosť
Posledná úprava: 8 Október 2010
consistent
príd. konzistentný, súdržný, kompaktný, v súlade
Posledná úprava: 18 Jún 2015
consistently
prísl. konzistetne, dôsledne, neustále
Posledná úprava: 1 November 2020
consolation
podst. útecha
Posledná úprava: 3 Máj 2012
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12