On line slobodné slovníky

označených termínov: 1.659 stránka 74 z 83
corrected
 1. príd. opravený
 2. podst.
Posledná úprava: 10 Jún 2010
correctly
prísl. správne, dobre
Posledná úprava: 22 Január 2010
correctness
[kə'rektnəs]
podst. správnosť
Posledná úprava: 18 Január 2023
corrector
podst. korektor
Posledná úprava: 30 August 2012
correlate
 1. sl. korelovať, byť s niečím zviazaný
 2. sl.
Posledná úprava: 27 Október 2015
correlation
podst. kolerácia, súvzťažnosť, vzájomná závislosť
Posledná úprava: 8 Október 2010
correlational
príd. korelačný, súvisiaci, majúci vzájomný vzťah
Posledná úprava: 16 Apríl 2022
correspondence
 1. podst. korešpondencia, písomný styk, listy
 2. podst. súlad, zhoda
Posledná úprava: 1 December 2022
correspondent
podst. korešpondent
Posledná úprava: 22 November 2008
corridor
 1. podst. koridor
 2. podst. chodba
Posledná úprava: 30 December 2009
corroborated
[kə'rɔbə'reıtıd]
príd. potvrdený, hodnoverný; sl. potvrdil
Posledná úprava: 16 December 2022
corrode
sl. korodovať, hrdzavieť
Posledná úprava: 22 Január 2013
corroded
 1. príd. zhrdzavený, skorodovaný; sl. zhrdzavel, skorodoval
 2. príd. korózny
Posledná úprava: 22 Január 2013
corrosion
podst. korózia
Posledná úprava: 22 Január 2013
corrugated
príd. vlnitý
Posledná úprava: 6 Jún 2009
corrugation
podst. zvlnenie, vlna
Posledná úprava: 8 Jún 2009
corrupt
 1. sl. kaziť, ničiť
 2. sl. korumpovať, podplácať; príd. skorumpovaný, podplatený
Posledná úprava: 20 Január 2013
corruptible
 1. [kə'rʌptiblə]
  príd. porušiteľný, zničiteľný
 2. príd. podplatiteľný, úplatný
Posledná úprava: 18 Január 2023
cortisol
med. kortizol
steroidný hormón
Posledná úprava: 18 Jún 2022
cosmetic
príd. kozmetický
Posledná úprava: 21 December 2009
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12