On line slobodné slovníky
2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z °
C CA CC CD CE CH CI CL CM CO CP CR CU CV CY CZ
označených termínov: 1.745 stránka 77 z 88
corporation
['kɔ:pə'reıʃən]
podst. korporácia, spoločnosť, združenie spoločností
Posledná úprava: 12 December 2022
corporatized
[kɔrpərɪtaızd]
príd. korporátny, korporatizovaný
Posledná úprava: 14 December 2023
corporeal
[kɔːrp'ɔːriəl]
príd. hmotný
Posledná úprava: 7 November 2023
corps
voj. zbor
Posledná úprava: 27 November 2009
corpse
podst. mŕtve telo
Posledná úprava: 2 December 2009
corpus
['kɔ:pəs]
jaz. korpus, súbor; med. telo
Posledná úprava: 13 Január 2024
corrected
  1. príd. opravený
  2. podst.
Posledná úprava: 10 Jún 2010
correctly
prísl. správne, dobre
Posledná úprava: 22 Január 2010
correctness
[kə'rektnəs]
podst. správnosť
Posledná úprava: 18 Január 2023
corrector
podst. korektor
Posledná úprava: 30 August 2012
correlate
  1. sl. korelovať, byť s niečím zviazaný
  2. sl.
Posledná úprava: 27 Október 2015
correlation
podst. kolerácia, súvzťažnosť, vzájomná závislosť
Posledná úprava: 8 Október 2010
correlational
príd. korelačný, súvisiaci, majúci vzájomný vzťah
Posledná úprava: 16 Apríl 2022
correspondence
  1. podst. korešpondencia, písomný styk, listy
  2. podst. súlad, zhoda
Posledná úprava: 1 December 2022
correspondent
podst. korešpondent
Posledná úprava: 22 November 2008
corridor
  1. podst. koridor
  2. podst. chodba
Posledná úprava: 30 December 2009
corroborated
[kə'rɔbə'reıtıd]
príd. potvrdený, hodnoverný; sl. potvrdil
Posledná úprava: 16 December 2022
corrode
sl. korodovať, hrdzavieť
Posledná úprava: 22 Január 2013
corroded
  1. príd. zhrdzavený, skorodovaný; sl. zhrdzavel, skorodoval
  2. príd. korózny
Posledná úprava: 22 Január 2013
corrosion
podst. korózia
Posledná úprava: 22 Január 2013
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12