On line slobodné slovníky

označených termínov: 395 stránka 8 z 20
unchecked
príd. nezaškrtnutý
Posledná úprava: 15 September 2008
uncircumcision
podst. neobrezanosť
Posledná úprava: 18 September 2015
uncomfortable
príd. nepohodlný
Antonymum: comfortable
Posledná úprava: 6 Október 2015
uncomfortably
prísl. nepohodlne, nepríjemne
Posledná úprava: 16 Január 2022
uncommon
príd. nezvyčajný, neobyčajný
Posledná úprava: 7 Marec 2009
unconditional
príd. nepodmienený
Posledná úprava: 23 Marec 2013
unconscious
príd. bezvedomý, byť v bezvedomý
Posledná úprava: 7 Júl 2009
unconsciously
prísl. nevedome, nevdojak, podvedome
Posledná úprava: 24 Jún 2013
unconstitutional
príd. neústavný
Posledná úprava: 30 November 2020
uncontested
príd. nesporný
Posledná úprava: 1 November 2020
uncontrollable
príd. nekontrolovateľný
Posledná úprava: 21 Marec 2015
uncontrollably
  1. ['ʌnkənt'rəuləblı]
    prísl. nekontrolovateľne
  2. príd.
Posledná úprava: 20 December 2022
unconvinced
príd. nepresvedčený
Antonymum: convinced
Posledná úprava: 6 Júl 2015
uncool
príd. nudný, nezaujímavý
Posledná úprava: 8 Október 2015
uncoordinated
príd. nekoordinovaný, nesynchrónny
Posledná úprava: 10 Apríl 2022
uncorrupted
príd. nepoškodený
Posledná úprava: 22 Marec 2015
uncover
sl. odhaliť
Posledná úprava: 14 November 2020
uncredicted
  1. príd. nepovšimnutý, nezaregistrovaný
  2. sl.
Posledná úprava: 14 Apríl 2015
undecided
príd. nerozhodnutý; slan. nerozhodol
Posledná úprava: 6 November 2020
undefiled
príd. nepoškvrnený
Posledná úprava: 18 September 2015
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12