On line slobodné slovníky

označených termínov: 1.659 stránka 81 z 83
cub
podst. mláďa, mláďatko masožravého cicavca
mláďa medveďa, líšky, leva a pod.
Posledná úprava: 22 November 2009
cube
podst. kocka
Posledná úprava: 27 December 2008
cube root
[kju:b ru:t]
mat. tretia odmocnica
Posledná úprava: 17 Marec 2023
cuckold
[kʌ.kəld]
podst. paroháč, podvedený manžel; sl. nasadiť parohy, podvádzať manžela
Posledná úprava: 21 December 2022
cuckoo
podst. kukučka; sl. kukať
Posledná úprava: 17 August 2009
cuckow
zool. kukučka
Posledná úprava: 8 Marec 2009
cuddle
sl. objať, túliť sa, privinúť sa
Posledná úprava: 17 August 2014
cuffs
skr. putá
Pozrite tiež: handcuffs
Posledná úprava: 4 Júl 2009
cul-de-sac
[`kʌldə`sæk]
podst. slepá ulička
Synonymum: dead end
Posledná úprava: 13 December 2022
culpable
príd. vinný
Posledná úprava: 21 Marec 2015
culprit
['kʌlprıt]
podst. páchateľ, vinník
Posledná úprava: 1 Január 2023
cult
  1. [kʌlt]
    podst. kult, obrad, uctievanie
  2. podst. sekta
Posledná úprava: 17 Marec 2023
cultic
príd. kultový, kultický
Posledná úprava: 27 Apríl 2014
cultivate
sl. pestovať, kultivovať, zušľachťovať
Posledná úprava: 8 Október 2015
cultivation
podst. kultivácia, zušľachťovanie, zdokonaľovanie, vzdelávanie
Posledná úprava: 23 August 2010
culturally
prísl. kultúrne
Posledná úprava: 4 November 2015
culvert
[k'ʌlvərt]
podst. priepust, odtok
Posledná úprava: 29 Október 2023
cumbersome
príd. ťažkopádny, nemotorný
Posledná úprava: 23 Marec 2012
cumulative
príd. kumulatívny, úhrnný, spoločný
Posledná úprava: 16 September 2022
cuneiform
['kju:nıə'fɔ:m]
podst. klinové písmo
Posledná úprava: 5 August 2023
Malý anglicko-slovenský slovník On line slobodné slovníky
Domov O projekteSlovníkyTop 10Prihlásenie na začiatok stránky
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12