OpenThesaurus-SK - registrácia

Musíte sa zaregistrovať, ak chcete mať prístup k zapisovaniu. Vygenerované heslo vám bude poslané na e-mailovú adresu.

Jediný dôvod pre registráciu je aktívne prispievanie na tejto stránke (pridávanie synoným atď). Ak to nemáte v úmysle, tak sa nepotrebuje zaregistrovať.

E-mail:
Budem vkladať iba dáta, na ktoré sa nevzťahuje autorská ochrana. Súhlasím, že slová a synonymá, ktoré vložím, budú publikované pod touto licenciou. Projekt OpenThesaurus-SK si vyhradzuje právo dodatočne publikovať dáta pod akoukoľvek inou Open Source licenciou (OSI definícia).