Synonymický rad 'iracionálny, nerozumný'

Synonymický rad?:
iracionálny  
nerozumný (3)  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2008-12-28 11:46:30   nerozumný, iracionálny
2008-12-28 11:46:24   iracionálny [nový význam]