Synonymický rad 'sopečný, vulkanický'

Synonymický rad?:
sopečný  
vulkanický  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2009-05-25 20:03:39   sopečný, vulkanický
2009-05-25 20:03:35   vulkanický [nový význam]