Synonymický rad 'blbnúť, blázniť, šalieť'

Synonymický rad?:
blbnúť  
blázniť  
šalieť  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-02-13 13:18:37   šalieť, blázniť, blbnúť
2005-01-16 20:23:38   blázniť, blbnúť, šaškovať