Synonymický rad 'diamant, drahokam, klenot, ...'

Synonymický rad?:
diamant  
drahokam  
klenot  
perla  
polodrahokam  
skvost (2)  
šperk  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
2005-02-19 18:10:53   diamant, drahokam, klenot, perla, polodrahokam, ...