Synonymický rad 'duchovenstvo, klérus, kňazstvo'

Synonymický rad?:
duchovenstvo  
klérus  
kňazstvo  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)