Synonymický rad 'falzifikát, imitácia, kópia, ...'

Synonymický rad?:
falzifikát  
imitácia (2)  
kópia (2)  
napodobenina  
napodobnenie  
podvrh  
Voliteľné: Pridať ďalšie slovo - v základnom tvare - do tohoto synonymického radu:

             
?
Posledné tri modifikácie tohto synonymického radu (pridaný, odstránený):
(zatiaľ bez úprav)