On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
SA SC SE SI SK SL SO SP ST SV
selected terms: 86 page 1 of 5
Sabína
(meniny má 27.10.; z latinského Sabina pochádzajúca zo starotalianskeho kmeňa Sabínov; domácky Saba) =fodor.sk
Saloma
(z hebrejského šálóm (gréc. Salómé) mier, pokoj, staršia podoba Salome, žen. podoba mena Salomon Šalamún) =fodor.sk
Saloména
(z hebrejského šálóm mier, pokoj, variant mena Saloma, rusky Salomija, česky Salomea) =fodor.sk
Salvátor
(z latinského Salvator záchranca, spasiteľ (salvus zdravý), taliansky Salvatore, španielsky Salvador, rusky Saľvador, Spas, francúzsky Sauver (Sové), Sauveur (Sovór), maďarsky Szalvátor, More…
Samson
(z hebrejského Šimšón slnečný, prenes. nepremožiteľný, gréc. Sampson, maďarsky Sámson (Šámšon)) =fodor.sk
Samuel
(meniny má 26.08.; z hebrejského š(e)múél meno božie (šém meno + el boh), rusky Samuil, Samojlo, maďarsky Sámuel, Samu (Šámuel, Šamu); domácky Samo) Synonym: Samuela =fodor.sk
Samuela
(ženský variant mena Samuel) See also: Samuel =fodor.sk
Sandra
(ženský variant mena Sandro) See also: Sandro =fodor.sk
Sandro
(pôvodne talianska domácka podoba mena Alexander) Synonym: Sandra =fodor.sk
Sandy
(anglická domácka podoba mena Alexandra) =fodor.sk
Sára
(z hebrejského Šárá(h) kňažná, vznešená, anglicky, francúzsky Sarah, rusky Sarra, maďarsky Sára (Šára)) =fodor.sk
Saskia
(nejasné, podľa mena manželky holandského maliara Rembrandta) =fodor.sk
Saturnín
(z latinského rodového mena Saturninus podľa mena rímskeho boha roľníctva Saturna (latinsky satur sýty, nasýtený)) =fodor.sk
Saul
(hebrejsky Šáúl vyžiadaný, variantom je Šavol, rusky Sauľ, maďarsky Saul (Šaul)) =fodor.sk
Scholastika
(variant mena Školastika) =fodor.sk
Sebastián
(meniny má 20.01.; z latinského Sebastianus obyvateľ mesta Sebasty (gréc. sebastos úctyhodný, vznešený); domácky variant Šebastián, rusky Sevasťjan, taliansky Sebastiano, francúzsky More…
Selena
(z gréckeho seléné mesiac, pôvodný významom blízke je meno Luneta, nemecky Selina) =fodor.sk
Selma
(pôvodne domáca podoba mena Anzelma (nemecky Anselma)) =fodor.sk
Serafa
(pôvodne domáca podoba mena Serafína) =fodor.sk
Serafín
(z hebrejského šáráf, taliansky Serafinus ohnivý, horiaci, rusky Serafim, taliansky Serafino; domácky Seraf, Serafo) Synonym: Serafína =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12