On line slobodné slovníky

selected terms: 1,464 page 71 of 74
Želislava
(ženský variant mena Želislav) See also: Želislav =fodor.sk
Želmír
(mužský variant mena Želmíra) See also: Želmíra =fodor.sk
Želmíra
(meniny má 23.05.; varianty mena Želimír; domácky Žela) Synonym: Želmír =fodor.sk
Zemfír
(z mena gréc, boha západných vetrov Zefyros (latinsky zephyrus mierny západný vietor) aleboz hebrejského sappir (grécky sapfeiros) zafír) Synonym: Zemfíra =fodor.sk
Zemfíra
(ženský variant mena Zemfír; maďarsky Zamfira, rusky Zeffira) See also: Zemfír =fodor.sk
Zemislav
(novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol oslavujúci zem) =fodor.sk
Zenob
(z gréckeho Zenóbios božský život (Zeus, Zénos bol najvyšším gréckym bohom), latinsky Zenobius, rusky Zinovij) Synonym: Zenóbia =fodor.sk
Zenóbia
(ženský variant mena Zenob) See also: Zenob =fodor.sk
Zenon
(grécke meno vzniklo skrátením mena Zenobios Zenob, latinsky Zeno, taliansky Zenone (Cenone), maďarsky Zénó) =fodor.sk
Zian
(asi variant mena Dejan (dějati, diať robiť, česky dělat)) =fodor.sk
Žigmund
(meniny má 02.05.; z nemeckého Siegmund (staronemeckého sigu + munt) víťazná ochrana, ochranca víťazstva, latinsky Sigismundus, česky Zikmund, maďarsky Zsigmond (Žigmond), poľsky Zygmunt; More…
Zina
(meniny má 21.05.; pôvodne domáca podoba mien Eufrozína, Rozína, Zinajda) =fodor.sk
Zinajda
(ruské meno z gréckeho Zénais, Zenaidos božský potomok, teda božská (od Zeus, Zénos)) =fodor.sk
Zita
(meniny má 02.04.; asi z perzského zita dievča alebo z talianskej domáckej podoby mena Felicita (aj taliansky nárečovo zita, cita dievča)) =fodor.sk
Žitomír
(slovanské meno, jeho pôvodný význam bol asi svet života) Synonym: Žitomíra =fodor.sk
Žitomíra
(ženský variant mena Žitomír) See also: Žitomír =fodor.sk
Žitoslav
(slovanské meno s pôvodným významom oslavujúci život, žitie alebo so slávnym životom) Synonym: Žitoslava =fodor.sk
Žitoslava
(ženský variant mena Žitoslav) See also: Žitoslav =fodor.sk
Živa
(slovanské meno z prídavného mena živý, teda živá, pôvodný významom blízke sú mená Eva, Zoa, Zoja, Zosim) =fodor.sk
Živan
(pôvodne južnoslovanské meno z prídavného mena živý) Synonym: Živana =fodor.sk
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12