On line slobodné slovníky
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Á Č Ľ Ž
TA TE TI TO TR TU TV
selected terms: 17 page 1 of 1
Štefan
(meniny má 26.12.; grécky Stephanos veniec víťaza, víťaz, pôvodný významom blízke sú mená Viktor, Žigmund, Nikodém, Mikuláš, latinsky Stephanus, rusky Stepan, česky Štěpán, taliansky Stefano, More…
Štefánia
(meniny má 07.08.; ženský variant mena Štefan) See also: Štefan =fodor.sk
Tea
(ženský variant mena Teo) See also: Teo =fodor.sk
Tekla
(pôvodne grécka domácka podoba Thekla z Theokleia božia sláva, pôvodný významom blízke je meno Bohuslava, francúzsky Thécle (Tékl), rusky Fiokla) =fodor.sk
Teo
(pôvodná domáca podoba mien so základom z gréckeho théos (latinsky deus boh), ako sú Teodor, Teofil, Dorota (grécky Dorothea)) Synonym: Tea =fodor.sk
Teobald
(pogréčtená podoba nemeckého mena Dietbald (staronemeckého diot + bald) v ľude smelý, odvážny, latinsky Theobaldus, francúzsky Thibaut (Tibót), maďarsky Tibád, Tibold; domácky Teo) More…
Teodor
(meniny má 09.11.; z gréckeho Theodóros boží dar, bohom darovaný, blízky pôvodný význam majú mená Fedor, Dorota, Bohdan, Božidar, Deodáta, Jonatán, Natanael, Izidor, Matej, Matúš, bulh. More…
Teodora
(ženský variant mena Teodor; domácky Tea) See also: Teodor =fodor.sk
Teodorik
(z latinského Theodoricus, to z nemeckého mena Dietrich, Detrich) =fodor.sk
Teodot
(z gréckeho Theodotos daný bohmi, blízke je meno Teodor, rusky Fedot) Synonym: Teodor =fodor.sk
Teodoz
(z gréckeho Theodosis dar boží, blízke je meno Teodor, staršia podoba je Teodózius, rusky Fedosij) Synonym: Teodózia =fodor.sk
Teodózia
(ženský variant mena Teodoz; rusky Fedosja) See also: Teodoz =fodor.sk
Teofan
(z gréckeho Theophanés bohom ukázaný) Synonym: Teofánia =fodor.sk
Teofánia
(ženský variant mena Teofan) See also: Teofan =fodor.sk
Teofil
(z gréckeho Theophilos bohu milý, pôvodný významom je blízke meno Bohumil; domácky Teo) Synonym: Teofila =fodor.sk
Teofila
(ženský variant mena Teofil; domácky Tea) See also: Teofil =fodor.sk
Terézia
(meniny má 15.10.; z gréckeho Theresia pochádzajúca z ostrova Thery (alebo z Therasie) alebo z gréckeho térésis záštita, ochrana, francúzsky Thérése (Teréz), maďarsky Teréz, Terézia, česky More…
Glosár mien On line slobodné slovníky
to main page AboutDictionariesTop 10Login top of page
© 2008 Zdenko Podobný XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12